Prijavi se na probna predavanja za obuku CNC operatera u INTERA Tehnološkom Park