Probna predavanja uvod u novi ciklus obuke za CNC operatera u INTERA TP-u