Razvijte svoje vještine i upoznajte potencijalnog poslodavca na događaju Kickstart your career!