Regionalna konferencija Go Digital! i dvodnevna radionica u Nikšiću – prijavite se!