Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH posjetila INTERA TP