SPARK & INTERA event: Efikasnijim upravljanjem ljudskim potencijalima do veće profitabilnosti