Sudjelovanjem na meetup-u u Švicarskoj jačani interni kapaciteti poslovnog inkubatora INTERA TP-a