U INTERA Tehnološkom Parku organiziran program edukacije – SCRUM MASTER TRAINING