U INTERA Tehnološkom Parku otvoren novi Poziv za prijavu za obuku CNC operatera