U INTERA TEHNOLOŠKOM PARKU OTVORENA KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE 2015 – RAZVOJ I PRIMJENA