U tijeku implementacija novih aktivnosti u okviru projekta VIRAL