Upoznajte se s važnošću digitalizacije i korištenja računalnih alata u pripremi proizvodnje namještaja