Uspješno održan prvi seminar o kontrolingu u Mostaru