Uspješno održan TechnoBiz meetup „Digitalna fabrikacija – 3D tehnologije i predstavljen FabLab INTERA Tehnološkog Parka