Važnost digitalizacije i korištenja računalnih alata u drvnoj industriji