Večer inspirativnih priča obilježila šesti Code On Meetup u Code Hub-u Mostar