Više od 40 mladih ljudi postalo dijelom desetog ciklusa programa „Moja praksa“