Više od 60 mladih danas pravi korak ka prvom radnom iskustvu