Zabilježite u kalendar prvi međunarodni online sajam o primjeni ICT-a u poljoprivredi