Zakorači u 48 sati uzbuđenja – prijavi se na hackathon u INTERA TP-u