Započeo VIRAL hackathon u INTERA TP-u: Više od 20 studenata radi na razvoju inovativnih rješenja