Završetak druge obuke u okviru projekta dijalog umjetnosti i tehnologije