ZAVRŠETAK PRVE OBUKE U OKVIRU PROJEKTA DIJALOG UMJETNOSTI I TEHNOLOGIJA IT_ART