Završna konferencija projekta Dijalog umjetnosti i tehnologija IT_AR