Naučite koristiti SolidWORKS na novom ciklusu obuke u INTERA TP-u